Obavijest

RKT župa Mursko Središće

RKT. ŽUPA MURSKO SREDIŠĆE

MARIJA KRALJICA I SVETI LADISLAV

Župnik: Tomislav Antekolović

Adresa: Martinska 9, 40315 Mursko Središće

Tel: 040/543-380