Obavijest

Jedinstveni upravni odjel

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Pročelnik 

Štefanić Miljenko, dipl.iur.

 

040 370-782

ODSJEK ZA OPĆE DRUŠTVENE DJELATNOSTI, TURIZAM, EUROPSKE INTEGRACIJE I PROTOKOL Voditelj

Dolores Vrtarić, mag.oec

040 370 – 771

098 244 037

fax: 040 370 772

Marta Tuksar:  referent za informiranje – administrativni referent

099 337 92 50

 

ODSJEK ZA FINANCIJE, PRORAČUN, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB

 

Voditelj:

Marko Jurović, mag.oec

 

040 370 776

Referent za proračun i financije

Anica Varga

 

040 370 774

 

Referent za računovodstvo i knjigovodstvo

Ružica Žganec

 

040 370 773
  fax: 040 370 775

 

 

 

 

 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE
 

 

Josip Sršan, ing.građ.

 

 

voditelj +385 (40) 370-783
099 737 07 78
Belše Drago referent za komunalno redarstvo +385 (40) 370-779
mob: 098 212 010
Marina Hojsak Gradiček referent za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove 040 370 778

mob: 098 347 403

Rajf Zvonko komunalni radnik 099 337 0770
Kutnjak Bojan domar u sportskoj dvorani 099  737 0771