Obavijest

Turističko informativni centar

Turističko-informativni centar Mursko Središće

PONEDJELJAK 07,00 do 16,00 sati
UTORAK-ČETVRTAK 07,00 do 15,00 sati
PETAK 07,00 do 14,00 sati

Telefonski broj TIC-a je 040 370 771
e-mail: turistickazgms@gmail.com