Obavijest

“Izgradnja prometnice u Gospodarskoj zoni Brezje”

Projekt: Izgradnja prometnice u Gospodarskoj zoni Brezje

Kratki opis projekta (operacije):

Najveći problem u gradu Mursko Središće teretni promet, koji je ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju povećan za 300% pa tako kroz centar grada u nekim mjesecima prolazi i do 18.000 teretnih vozila. Rješenje tog problema moguće je isključivo gradnjom obilaznice i novog mosta na rijeci Muri, ali i infrastrukturnim ulaganjima i izgradnjom cesta koje mogu rasteretiti prolaz teretnih vozila kroz sam grad. Nerazvrstana cesta koja je planirana projektom izlazi na županijsku cestu, a omogućuje korištenje teretnim vozilima do poslovnih subjekata u zoni kao i izbjegavanje prolaza kroz sam centar grada.

Uređena gospodarska zona Brezje doprinosi zapošljavanju radno sposobnog stanovništva i dostupnosti gospodarske infrastrukture za gospodarstvenike

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Cilj projekta: Održivi razvoj ruralnih područja

Pojašnjenje cilja: Izgradnjom prometnice u Gospodarskoj zoni Brezje omogućava se sigurniji pristup, brža i bolja povezanost sa Gradom i okolnim naseljima, te prometnu povezanost s  županijskim i državnim prometnicama. Infrastrukturni radovi u zoni omogućuju razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te doprinose održivom razvoju ruralnih područja. Grad Mursko Središće kontinuirano ulaže u razvoj društvene i komunalne infrastrukture, kako bi stanovništvu osigurao uvjete za  kvalitetno življenje i time smanjio stopu depopulacije

Mjerljivi indikatori:

1107 metara novoizgrađenih prometnica

991,75 metara izgrađenih pješačkih i biciklističkih staza

 

Ukupna vrijednost projekta: 7.001.438,79 kn

EU sufinanciranje projekta: 6.840.056,08 kn

Razdoblje provedbe projekta: veljača 2018- travanj 2019

 

 

Kontakt osoba: Dražen Srpak, gradonačelnik

Povjerenik za informiranje: Marta Tuksar

Telefon: 040 370 771

Mail: grad-mursko-sredisce@ck.t-com.hr

 

za više informacija:

www.strukturnifondovi.hr

https://ruralnirazvoj.hr/

http://europski-fondovi.eu/eafrd

 

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Grada Mursko Središće