Obavijest

Proračun

Proračun 2019

Toggle content 1…

Proračun 2018

Toggle content 2…

Proračun 2017

Toggle content 3…

Proračun 2016

Toggle content 3…

Proračun 2015

Toggle content 3…

Proračun 2014

Toggle content 3…

Proračun 2013

Toggle content 3…

 
PRORAČUN 2013
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O PRORAČUNU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2013. GODINU
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Grada Mursko Središće i prednika Grada s rokovima čuvanja
PRORAČUN 2014
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O PRORAČUNU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2014. GODINU
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u kulturi Grada Mursko Središće za 2014. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potrebe u športu Grada Mursko Središće za 2014. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2015.GODINU
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2015. GODINU
PRORAČUN 2015
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluku o proračunu Grada Mursko Središće za 2015. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodišnji obračun proračuna za 2015.
  pdf_dow_thumb_thumb.gif III Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
PRORAČUN 2016
  pdf_dow_thumb_thumb.gif Proračun za 2016.godinu sa projekcijama za 2017.i 2018.g
  pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O I IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA RAZD0BLJE OD 01.01. – 31.12.2016 GODINE
pdf_dow_thumb_thumb.gif II Izmjene i dopune Proračuna za 2016.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodišnji obračun proračuna za 2016. g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV Izmjene i dopune Proračuna za 2016.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
PRORAČUN 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif Proračun za 2017.g, sa projekcijama za 2018.i 2019.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
pdf_dow_thumb_thumb.gif  II. izmjene i dopune proračuna Grada M.Središće 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene i dopune plana razvojnih programa
pdf_dow_thumb_thumb.gif  Polugodišnji obračun proračuna Grada M.Središće za 2017
wordfile.jpg  Program održavanje komunalne infrastrukture II.izmjene i dopune 2017
wordfile.jpg  PROGRAM GRADNJE II.izmjene i dopune 2017
 wordfile.jpg  Odluka o deponiranju slobodnih novčanih sredstava
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene i dopune plana razvojnih programa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  III.izmjene i dopune proracuna 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Plan razvojnih programa
PRORAČUN 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Proracun 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjena program javnih potreba u kulturi za 2017.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o ovlastenju za potpisivanje dokumentacije platnog prometa (potpisni karton)
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o izvrsavanju proracuna za 2018.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o popisu i osnivanju Povjerenstva za imovine i obveza
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2017. (1)
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2017.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2018.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o davanju ovlastenja za potpisivanje dokumentacije platnog prometa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o deponiranju slobodnih novcanih sredstava
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Godisnji obracun proracuna 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Izvrsenje plana razvojnih programa za 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE Izvrsenje za 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture Izvrsenje za 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif I.izmjene i dopune proracuna za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE I.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture I.izmjene i dopune 2018
   
 pdf_dow_thumb_thumb.gif IZMJENE ODLUKE O IMENOVANJU ODBORA ZA PRORACUN I FINANCIJE
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijsko izvjesce DV Maslacak
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture II.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE II.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif II.izmjene i dopune proracuna za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif II.Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Sredisce
 pdf_dow_thumb_thumb.gif   Program odrzavanje komunalne infrastrukture III.izmjene i dopune 2018.xls
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  PROGRAM GRADNJE III.izmjene i dopune 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene i dopune plana razvojnih programa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  III. izmjene i dopune proracuna za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u kulturu 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u sportu za 2018 (1)
   
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV. izmjene i dopune proracuna za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izvrsenje plana razvojnih programa 01-06_2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodisnji obracun proracuna 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE IV.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture IV.izmjene i dopune 2018
   
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o deponiranju slobodnih novcanih sredstava
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE V.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture V.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif V. izmjene i dopune proracuna 2018
  V. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018 

Godisnje izvrsenje proracuna za 2018

PROGRAM GRADNJE Izvrsenje za 2018

Program odrzavanje komunalne infrastrukture Izvrsenje za 2018.

Izvrsenje plana razvojnih programa za 2018

Izvrsenje Programa javnih potreba u kulturu 2018

Izvrsenje Programa javnih potreba u sportu za 2018

PRORAČUN 2019
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture 2019
pdf_dow_thumb_thumb.gif Proracun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o izvrsavanju proracuna za 2019.g_
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE za 2019
  Plan razvojnih programa za 2019 

I.izmjene i dopune proracuna za 2019

I Izmjene Plana nabave za 2019. godinu

I.Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2019

PROGRAM GRADNJE I.izmjene i dopune 2019

Program odrzavanje komunalne infrastrukture I.izmjene i dopune 2019

Program javnih potreba u kulturu 2019

Program javnih potreba u sportu za 2019