Obavijest
Izgradnja prometnice u gospodarskoj zoni brezje

Projekt: Izgradnja prometnice u Gospodarskoj zoni Brezje Kratki opis projekta (operacije): Najveći problem u gradu Mursko Središće teretni promet, koji je ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju povećan za 300% pa tako kroz centar grada u nekim mjesecima prolazi i do 18.000 teretnih vozila. Rješenje tog problema moguće je isključivo gradnjom obilaznice i novog mosta na rijeci Muri, ali i infrastrukturnim ulaganjima i izgradnjom cesta koje mogu rasteretiti prolaz teretnih vozila kroz sam grad. Nerazvrstana cesta koja je planirana…

Read More

23. Državno prvenstvo u mažoret plesovima – Mursko Središće 03.-05.svibnja 2019. godine

U periodu od 03.do 05.svibnja 2019.godine  u organizaciji Grada Mursko Središće, Hrvatskog saveza mažoretkinja i Udruge mažoretkinja Mursko Središće ,najsjeverniji grad Republike Hrvatske Mursko Središće domaćin je 23.po redu državnog prvenstva u mažoret plesovima. Na istom će sudjelovati 19 gradova i općina od sjevera do krajnjeg juga Lijepe naše. Svoje će koreografije odplesati više od 700-tinjak natjecatelja i natjecateljica u 12  mažoret kategorija. Bogatstvo i ljepotu tradicionalnih uniforma možete vidjeti  na svečanom otvaranju državnog prvenstva koje će biti  u…

Read More

IZBORI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA – OBAVIJEST O DEŽURSTVU GIP-a

IZBORI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 5.SVIBNJA 2019.   OBAVIJEST   DEŽURSTVO GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA MURSKO SREDIŠĆE   4. i  5. travnja te 8.,9.,10., 11. i 12. travnja – od 9.00 do 15.00 sati 6. i 7. travnja – od 10.00 do 14.00 sati 13. i 14. travnja – od 9.00 do 20.00 sati 15. travnja – od 9.00 do 24.00 sati                 Predsjednica GIP-a Grada Mursko Središće                            Natalija Kozar, dipl. iur.                      098 162 6682…

Read More

Javni poziv za iskazivanje interesa radi sklapanja ugovora o zakupa javne površine – sjenica na šetnici uz Muru

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09, 5/13, 03/18 i 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 04. travnja 2019. godine objavljuje JAVNI POZIV za iskazivanje interesa radi sklapanja ugovora o zakupa javne površine   Grad Mursko Središće daje u zakup javnu površinu na šetnici…

Read More

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće

  Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće Gradsko vijeće Grada Mursko Središće dodjeljuje javna priznanja „za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Mursko Središće, a poglavito za naročite uspjehe u unaprjeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene“. Javna priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Mursko Središće su: Nagrada Grada…

Read More