Obavijest

MO Mursko Središće

VMO MURSKO SREDIŠĆE
Antolović Kristijan (predsjednik)

Maksima Gorkog
sl. 0998090559
098331672, 543-426

Lisjak Stjepan

Martinska 29 d
0989051939, 543-823

Cmrečak Miljenko

Vladimira Nazora 20
098426521

Novak Martin

Rade Končara 35
0915085748, 543-045

Kutnjak Marijan

Marka Kovača 51

Orehovec Marina

Marka Kovača 26
543-187, 098528558

Glavina Klara Ivana pl. Zajca 1
543-583