Obavijest

Gradski puhački orkestar

GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR MURSKO SREDIŠĆE

Sjedište: Mursko Središće, Frankopanska 8

Predsjednik: Novak Ivan

Kontakt:
Mob: 095 539 3713
E-mail: Ivan.Novak@carina.hr