Obavijest

Akti i dokumenti

 

 Za preuzimanje dokumenta u PDF formatu kliknite na njegov naziv:

GRADSKO VIJEĆE GMS 2018

GRADSKO VIJEĆE GMS 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Plan nabave za 2018. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif NATJEČAJ ZA STUDENTSKE POTPORE 2017-2018 .
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene Pravilnika o studentskim kreditima
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif Strateški razvojni program Grada Mursko Središće do 2020. godine
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o nacinu pruzanja javnih usluga prikupljanja otpada
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o uvjetima zakupa poslovnog prostora u sklopu sportske dvorane 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o provođenju natjecaja za osnivanje prava gradnje
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o visini ekonomske cijene smjestaja sjece u predskolske ustanove u GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif Plan razvoja sustava civilne zaštite na podrucju GMS za 2018.
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o imenovanju clanova Socijalnog vijeca GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o izmjenama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smjestaja djece u predskolskim ustanovama GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif I Izmjene Plana nabave za 2018. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif  IZMJENE ODLUKE O IMENOVANJU MANDATNE KOMISIJE
pdf_dow_thumb_thumb.gif JAVNI POZIV ZA PRIZNANJA GRADA MS 2017-2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o imenovanju Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJECA Kristijan Antolovic
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o odredivanju pravnih osoba_Mursko Sredisce
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o osnivanju postrojbe civilne zastite opce namjene _Mursko Sredisce
pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA
pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA O RAZRJESENJU DUZNOSI POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJECA
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama
pdf_dow_thumb_thumb.gif  Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Mursko Sredisce
pdf_dow_thumb_thumb.gif  Suglasnost na odluku o imenovanju vrsiteljice duznosti ravnatelja DV Maslacak
pdf_dow_thumb_thumb.gif Suglasnost na odluku o razrjesenju ravnateljice DV Maslacak
pdf_dow_thumb_thumb.gif Zakljucci 5. sjednice Gradskog vijeca
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene odluke o koeficijentima sluzbenika 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za branitelje
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za EU fondove
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za cestovni i zeljeznicki promet
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za energetiku, obnovljive izvore energije, ekologiju i zastitu okolisa
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za kulturu i obrazovanje
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za gospodarstvo
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za poljoprivredu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za medunarodnu suradnju
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za mladez
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za predskolski odgoj
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za prostorno planiranje
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za ravnopravnost spolova
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za umirovljenike, pitanja socijalne skrbi, starije i nemocne osobe
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za turizam
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje Odbora za sport
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o dodjeli javnih priznanja GMS za 2017. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene vrtica
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o naknadi za obavljanje duznosti predsjednika GV
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o prodaji nekretnina – SLATINE
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o visini naknade za clanove i predsjednika odbora
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o visini koeficijenta i osnovice za obracun place gradonacelnika 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeca GMS 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif II Izmjene Plana nabave za 2018. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene vrtica
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o kupnji 85 poslovnog udjela u trgovackom drustvu MURS-EKOM d.o.o.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – imenovanje ravnatelja Djecjeg vrtica Maslacak
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izmjenama Odluke o nacinu pruzanja javnih usluga prikupljanja otpada
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na podrucju Grada Mursko Sredisce 1
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o prikljucenju na komunalne vodne gradevine 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program raspolaganja polj.zemljistem u vlasnistvu RH na podrucju GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif Zakljucci 7. sjednice GMS GV
pdf_dow_thumb_thumb.gif Zakljucak 8. sjednice GV
pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUCJU GRADA MURSKO SREDISCE
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV Izmjene Plana nabave za 2018. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izmjenama odluke-osnove rada mjesnih odbora
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odlaganja otpada na podrucju GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif Poslovnicka odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeca Grada Mursko Sredisce
pdf_dow_thumb_thumb.gif II. izmjene i dopune proračuna Grada M.Središće 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene i dopune plana razvojnih programa
pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodišnji obračun proračuna Grada M.Središće za 2017
wordfile.jpg Program održavanje komunalne infrastrukture II.izmjene i dopune 2017
wordfile.jpg PROGRAM GRADNJE II.izmjene i dopune 2017
wordfile.jpg Odluka o deponiranju slobodnih novčanih sredstava
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjene i dopune plana razvojnih programa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  III.izmjene i dopune proracuna 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Plan razvojnih programa
pdf_dow_thumb_thumb.gif FINANCIJSKI IZVJESTAJI GRADSKA KNJIZNICA ZA 2017.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Proracun 2018
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Izmjena program javnih potreba u kulturi za 2017.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o ovlastenju za potpisivanje dokumentacije platnog prometa (potpisni karton)
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza 2017
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izvrsavanju proracuna za 2018.g.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o popisu i osnivanju Povjerenstva za imovine i obveza
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2017. (1)
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2017.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  ODLUKA – o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih aktivnosti u 2018.
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o davanju ovlastenja za potpisivanje dokumentacije platnog prometa
 pdf_dow_thumb_thumb.gif ODLUKA – o deponiranju slobodnih novcanih sredstava
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Godisnji obracun proracuna 2017.g
 pdf_dow_thumb_thumb.gif Izvrsenje plana razvojnih programa za 2017.g
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE Izvrsenje za 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture Izvrsenje za 2017
pdf_dow_thumb_thumb.gif I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif I.izmjene i dopune proracuna za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE I.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture I.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif IZMJENE ODLUKE O IMENOVANJU ODBORA ZA PRORACUN I FINANCIJE
pdf_dow_thumb_thumb.gif Financijsko izvjesce DV Maslacak
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture II.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE II.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif II.izmjene i dopune proracuna za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif II.Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Sredisce
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture III.izmjene i dopune 2018.xls
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE III.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene i dopune plana razvojnih programa
pdf_dow_thumb_thumb.gif III. izmjene i dopune proracuna za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u kulturu 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program javnih potreba u sportu za 2018 (1)
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif IV. izmjene i dopune proracuna za 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izvrsenje plana razvojnih programa 01-06_2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Polugodisnji obracun proracuna 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE IV.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture IV.izmjene i dopune 2018

5 Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odlaganja otpada na podrucju GMS

pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o deponiranju slobodnih novcanih sredstava
10 sjednica GV GMS – Odluke
 pdf_dow_thumb_thumb.gif  Zakljucci 10. sjednice GMS GV
pdf_dow_thumb_thumb.gif neverificirani zapisnik 10 sjednica gv
pdf_dow_thumb_thumb.gif V. izmjene i dopune proračuna 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif V Izmjene Plana nabave za 2018. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture V.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE V.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif V. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Proracun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o izvrsavanju proracuna za 2019.g_
pdf_dow_thumb_thumb.gif V. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif Plan nabave za 2019. godinu
pdf_dow_thumb_thumb.gif Program odrzavanje komunalne infrastrukture V.izmjene i dopune 2018
pdf_dow_thumb_thumb.gif PROGRAM GRADNJE za 2019
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o osnivanju ustanove CENTAR ZA KULTURU RUDAR
pdf_dow_thumb_thumb.gif Izmjene odluke o koeficijentima sluzbenika (1)
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka – raspisivanje izbora za Vijeca mjesnog odbora 2019
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o poticajima za uredenja nekretnina na podrucju GMS
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o javnim priznanjima Grada Mursko Sredisce
pdf_dow_thumb_thumb.gif Odluka o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba s prebivalistem na podrucju GMS u domovima za starije i nemocno
pdf_dow_thumb_thumb.gif  Odluka o prodaji nekretnina – SLATINE
pdf_dow_thumb_thumb.gif

GRADSKO VIJEĆE – 2019.

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti prema novom Zakonu o komun.gosp.

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada

Odluka o komunalnoj naknadi Grada Mursko Sredisce

Odluka o komunalnom doprinosu Grada Mursko Sredisce

Odluka o izmjenama Statuta Grada Mursko Sredisce

Odluka o prihvacanju investicija

Odluka o zaduzenju

Odluka o zaduzenju u svrhu refinanciranja postojecih kredita

Odluka o deponiranju slobodnih novcanih sredstava 2019

Odluka o izradi IV ID PPUG M.Sredisce 2019

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima zakupa poslovnog prostora u sklopu sportske dvorane 2019

Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba s prebivalistem na podrucju GMS u domovima za starije i nemocne osobe

Odluka o visini pausalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja Grada Mursko Sredisce

Odluka o prijenosu suvlasnickog udjela nekretnine na Umjetnicku skolu Miroslav Magdalenic

Odluka o imenovanju Odbora za proracun i financije 2019

Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreca za Grad Mursko Sredisce

Analiza stanja sustava CZ_2018_Grad Mursko Sredisce

Plan razvoja sustava CZ_2019_Grad Mursko Sredisce

Odluka o kupnji nekretnine

 

12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA MURSKO SREDIŠĆE

Godisnje izvrsenje proracuna za 2018

PROGRAM GRADNJE Izvršenje za 2018

Program održavanje komunalne infrastrukture Izvršenje za 2018.

Izvrsenje plana razvojnih programa za 2018

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

Izvrsenje Programa javnih potreba u kulturu 2018

Izvrsenje Programa javnih potreba u sportu za 2018

Izvjesce gradonacelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018.

Odluka i sporazum o suradnji – GMS i Obcina Lendava

Odluka o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Mursko Sredisce

Odluka o koristenju sredstava ostvarenih od zakupa zakupa za ribnjake prodaje izravnom pogodbom i davanja na koristenje bez javnog poziva poljop.zemljista

Odluka o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na podrucju GMS

Odluka o naknadi za rodenje djeteta

Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu steta od prirodnih nepogoda

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u opcoj uporabi nerazvrstane ceste k.c.br.1861

Poslovnicka odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeca Grada Mursko Sredisce 2019

Zakljucak o usvajanju Izvjesca o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

I.izmjene i dopune proracuna za 2019

I Izmjene Plana nabave za 2019. godinu

I.Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2019

PROGRAM GRADNJE I.izmjene i dopune 2019

Program javnih potreba u kulturu 2019

Program javnih potreba u sportu za 2019

Program održavanje komunalne infrastrukture I.izmjene i dopune 2019

PRAVILNIK o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada Djecjeg vrtica Maslacak Mursko Sredisce