Obavijest

Centar za socijalnu skrb

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC

Podružnica Mursko Središće

Adresa: Trg bana Jelačića 6, 40 315 Mursko Središće

Tel: 040/543-610, 543-609, 543-721 i 543-695
Fax: 040/543-773

E-mail:

Radno vrijeme: