Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće dodjeljuje javna priznanja „za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Mursko Središće, a poglavito za naročite uspjehe u unaprjeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene“.

Javna priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Mursko Središće su:

 1. Nagrada Grada Mursko Središće za životno djelo “Dr. Jakov Kostović”
 2. Povelja “Počasni građanin grada Mursko Središće”
 3. Nagrada Grada Mursko Središće “Ivan Šubić”
 4. Povelja “Lapornik”
 5. Nagrada: Iznimno uspješan učenik i student “Magna cum laude”

Kriteriji za dodjelu Priznanja Grada Mursko Središće su vrhunski rezultati postignuti na teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području, uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog poduzeća, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe, a propisani su za svako pojedinačno javno priznanje u Odluci o javnim priznanjima Grada Mursko Središće. (sl gl br)

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za javna priznanja Grada Mursko Središće.

Prijedlozi moraju biti obrazloženi pisano i moraju sadržavati:

 • Ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
 • Prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga
 • Osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi
 • Naziv javnog priznanja I područje za koje se podnosi prijedlog
 • Iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postinuća i doprinosa radi kojih se predlaže dojdela javnog priznanja
 • Odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, životopis, opisani doprinos, natjecateljski rezultati i sl.)

 

Prijedlog odabira Odbor za javna priznanja podnosi Gradskom vijeću.

 

Prijedlozi se upućuju u pisanom obliku na adresu GRAD MURSKO SREDIŠĆE, GRADSKO VIJEĆE – Odbor za dodjelu javnih priznanja, Trg bana Jelačića 10, najkasnije do 25.04.2019. godine, do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

 

Odluku o dodjeli javnih priznanja donijet će Gradsko vijeće na svojoj sjednici, a priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Mursko Središće.

 

PREDSJEDNIK

ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA:
Zvonko Vrtarić, dipl.ing.

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanj

Odluka o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Mursko Središće