KALENDAR ODVOZA OTPADA – Mursko Središće, Hlapičina, Peklenica, Križovec, Štrukovec

Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće od 01.08.2018. do 31.01.2019. godine

za naselja Mursko Središće i Hlapičinu

 

  odvoz kanti papir i plastika metal i tetrapak
kolovoz 1, 17  i  29 7 10
rujan 12  i  26 4 7
listopad 10  i  24 2 5
studeni 7  i  21 13 16
prosinac 5  i  19 11 14
siječanj 2019. 2,  16  i  30 8 11

 

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  Hlapičina – kod trgovine METSS-a Štrukovec – kod trgovine METSS-a Križovec kod trgovine METSS-a Peklenica – kod Društvenog doma
23.11.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

 

  Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII), listopad (X).

   Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti. 

  Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 9,00kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad.

 Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

 Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je četvrtkom od 12-18 sati i subotom od 10-16 sati.

Zatvoreno od 22.12.2018. do 08.01.2019. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr

 

 

 

 

 

 

Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće od 01.08.2018. do 31.01.2019. godine

za naselje Peklenica

 

  odvoz kanti papir i plastika metal i tetrapak
kolovoz 13  i  27 7 10
rujan 10  i  24 4 7
listopad 12  i  22 2 5
studeni 5  i  19 13 16
prosinac 3, 17  i  31 11 14
siječanj 2019. 14  i  28 8 11

 

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  Hlapičina – kod trgovine METSS-a Štrukovec – kod trgovine METSS-a Križovec kod trgovine METSS-a Peklenica – kod Društvenog doma
23.11.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

 

  Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII), listopad (X).

   Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti. 

  Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 9,00kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad.

 Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

 Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je četvrtkom od 12-18 sati i subotom od 10-16 sati.

Zatvoreno od 22.12.2018. do 08.01.2019. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr

 

 

 

Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće od 01.08.2018. do 31.01.2019. godine

za naselja Štrukovec i Križovec

 

  odvoz kanti papir i plastika metal i tetrapak
kolovoz 14  i  28 7 10
rujan 11  i  25 4 7
listopad 9  i  23 2 5
studeni 6  i  20 13 16
prosinac 4  i  18 11 14
siječanj 2019. 4,  15  i  29 8 11

 

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  Hlapičina – kod trgovine METSS-a Štrukovec – kod trgovine METSS-a Križovec kod trgovine METSS-a Peklenica – kod Društvenog doma
23.11.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

 

  Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII), listopad (X).

   Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti. 

  Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 9,00kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad.

 Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

 Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je četvrtkom od 12-18 sati i subotom od 10-16 sati.

Zatvoreno od 22.12.2018. do 08.01.2019. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr